Cookie i Polityka prywatności – Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności – Ochrona Danych Osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych vertus.com.pl gdzie właścicielem strony jest Z.P.H Vertus Dariusz Michalak

  1. Informacje

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Vertus Dariusz Michalak  z siedzibą ul. Sienkiewicza 21

95-200 Zgierz. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www..vertus.com.pl (dalej „witryna“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient”).

 

1.2. Firma Vertus działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Dane dostarczone przez klientów.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów Firmy Vertus. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji  w procesie zamówienia.

 

2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności,NIP,REGON Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje .

 

2.3. Dane z Facebooka .Jeśli Użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, pozwala wtedy klientów Firmie Vertus mieć dostęp do swojego profilu publicznego, datę urodzenia, informacje o bieżącym pobycie i adres e-mail. Część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, informacje na temat płci i innych informacji publicznych zgodnie z ustawieniami.

 

2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, Firma Vertus wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies przeglądarki oraz zgodę na ich wykorzystanie, Firma Vertus uzyskuje informacje o odwiedzaniu  stron internetowych, oglądania produktów i innej aktywności na stronie.

 

2.5. Firma Vertus nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu reLgilijnym, itp.

 

  1. Cel przetwarzania danych osobowych

 

 

3.1. Dla lepszego ukierunkowania reklamy i promocji Firma Vertus używa plików cookies dla odwiedzających stronę internetową. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystanie odpowiednich plików cookie. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Zazwyczaj na podstawie powyższych danych uzyskanych przez  Firmę Vertus, statystyk, analiz i raportów na temat zachowań użytkowników serwisu. Na tej podstawie możliwe jest lepsze ukierunkowanie reklamy lub dostosowanie zawartości strony internetowej, aby to, co naprawdę Państwa interesuje, zostało lepiej dopasowane. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane.

 

  1. Kto ma dostęp do danych?

4.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Vertus. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych  są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Firmą Vertus.

 

4.2. Administrator Firma Vertus, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe do Firmy Vertus  w celach i w sposób określony przez Firmę Vertus. Jeśli Państwa zgoda jest wymagana do przetwarzania, przekazujemy dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów używających Firmę Vertus znajdują się:

 

Facebook, Inc. (narzędzia marketingu on-line)

FPP(program ksiegowy)

Poczta meilowa

Geis(firma kurierska)

Poczta Polska

OPTIMA

 

  1. Jak długo przetwarzamy dane?

5.1. Firma Vertus  przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów. Zgodnie z prawem, Firma Vertus zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.

 

5.2. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez Firmę Vertus przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookie w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

 

  1. Jakie są Państwa prawa?

6.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Firmą Vertus i poprosić o:

 

Informacje dotyczące danych osobowych Firma Vertus procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza Firmą Vertus. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach.

Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna. Tylko w przypadku aktualnych informacji Firma Vertus może prawidłowo obsłużyć Twoje zamówienie.

Wyjaśnienie i usunięcie wadliwych stanów (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych), jeśli  Firma Vertus przetwarza dane osobowe z naruszeniem ochrony swojego życia osobistego i prywatnego lub w konflikt z prawem.

6.2. Oprócz powyższych przywilejów mogą Państwo skontaktować się z Firmą Vertus lub zgłosić się ze skargą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Bezpieczeństwo

7.1. Firma Vertus dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności. Firma Vertus kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.

 

7.2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. Bezpieczeństwo danych osobowych jest regularnie testowane przez Firmę Vertus i stale ulepszamy naszą ochronę.

 

  1. Kontakt

8.1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Firmą Vertus poprzez pocztę elektroniczną: vertus@vertus.com.pl

 

  1. Postanowienia końcowe

9.1. Zasady te wchodzą w życie z dniem 25.05.2018.